Hoe lang zal gas als brandstof nog beschikbaar zijn in Nederland?

In het regeerakkoord staat dat het stoken van gas afgelopen moet zijn en dat er niet langer gasleidingen nodig zouden moeten zijn. Is dit inderdaad het geval en wanneer zou dit dan gebeuren?

Achtergrond

Er zijn veel landen die afspraken maken om de CO2-uitstoot in de atmosfeer te reduceren. CO2 is een broeikasgas en is een veroorzaker van het opwarmen van de aarde. Daarom is het van belang dat de CO2-uitstoot vermindert. Het doel van de Europese Unie is om de CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van 1990.

De rechter heeft toen bepaald dat de CO2-uitstoot in 2020 met 25% minder moet in vergelijking met 1990. Er was tot 2015 maar een daling van 12,5% te zien. We moeten in Nederland dus hard werken om de doelstellingen te behalen. Een pakket van maatregelen moet hier aan bijwerken.

De industrie is de grootste veroorzaker met ongeveer 31%. Op nummer twee staat het wegverkeer met ongeveer 22%. De ombouw naar ‘groene energie’ heet ook wel ‘energietransitie’. Om de doelstellingen te behalen is de hulp van alle sectoren nodig. Ook de gassector moet hier dus aan meewerken.


Foto: Bouwmans Vuur Totaal

De oplossingen

Het bouwen van omvangrijke zonne- en windenergieparken en het stoken van (CO2-neutrale) biomassa in kolencentrales zijn oplossingen om de doelstellingen te behalen.

Daarnaast nemen gemeentes zelf ook initiatief, zoals het bouwen van gasloze nieuwbouwwoningen. Deze woningen worden dan bijvoorbeeld voorzien van een warmtepomp of andere oplossingen die CO2-neutraal zijn. Op het moment wordt nog 50% van de nieuwbouw op het aardgasnetwerk aangesloten.

Bestaande woningen zijn veel lastiger te veranderen. Deze woningen zijn over het algemeen slecht geïsoleerd, waardoor alleen een warmtepomp niet effectief genoeg is. Bedrijven zoals Aedes en Gasunie (woningcorporaties) hebben ingeschat dat het ombouwen van een bestaande woning naar een klimaat neutrale woning ongeveer 30.000 tot 50.000 euro kost. Dit is dus geen alternatief voor de korte termijn.

Dit zou alleen de gemeente van Amsterdam met circa 500.000 woningen al ongeveer 1,7 miljard euro kosten. Hier zitten de kosten van het aanleggen van een geheel nieuwe infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk nog niet eens bij in (ongeveer tientallen miljarden). Op korte termijn kan dit nooit allemaal gerealiseerd worden, omdat er simpelweg geen geld voor is.

Bovendien is gas momenteel nog de goedkoopste energiebron. Hieronder staat een rekensom gebaseerd op huidige kosten. Als uitgangspunt nemen we dat 1M3 gas circa 10 kWh energie bedraagt.

In geld is dit:

  • 1 M3 gas kost ongeveer 0,65 cent.
  • 1 kWh stroom kost circa 0,22 cent.
  • 10 kWh stroom zal dus (0,22 x 10) 2,20 euro kosten tegen een prijs van 0,65 cent aan gas. Gas is dus ongeveer 1,55 euro goedkoper!

 

Verwachtingen van de toekomst

Diverse marktpartijen verwachten dat in 2050 nog altijd een kwart van de woningen op het gasnet aangesloten zal zijn. Er is een mogelijkheid dat dit nog meer wordt als de ontwikkelingen van waterstof en biogas verder worden doorgezet. Biogas is steeds meer in opkomst en ook daarvoor is een gasnet nodig. Daarnaast krijgen de ontwikkelingen voor de omzetting van elektriciteit van waterstof naar methaangas steeds meer vorm.

Het is een feit dat het aantal woningen dat op het gasnetwerk aangesloten is in de toekomst minder zal zijn dan het aantal van vandaag. Helaas zijn er niet de financiële middelen voor, waardoor dit proces langzaam zal gaan. Bovendien wil men de bewoners van huidige woningen niet voor grote kosten laten opdraaien. Tot 2050 zullen de gasleveringen dus hoe dan ook doorgaan. Als je kijkt naar de gemiddelde levensduur van een gastoestel, circa 25 jaar, dan zie je dat het nog steeds verantwoord is om in een gastoestel te investeren.

De woningverwarming zal in diversiteit toenemen. Een erg reële optie lijkt de hybride warmtepomp (elektriciteit en gas). Een ander goed alternatief is schone biomassa apparaten gecombineerd met een warmtepomp. De hoeveelheid gasaansluitingen zal verminderen, maar in een hele lage snelheid. Met de opkomst van waterstof en biogas zal het misschien nog veel langzamer gaan dan nu verwacht wordt. In ieder geval zal gas de komende dertig tot veertig jaar nog een erg belangrijke plek innemen in het verwarmen van woningen.

Voor meer informatie kan je altijd terecht bij één van de Premium Partners bij jou in de buurt!

  • Vond je dit artikel nuttig?
  • Ja   Nee

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op!

Wat vind jij van Kachels.nl? Wij zijn benieuwd naar jouw mening!