Vuur, wat is dat?

Wanneer er een ontstekingsbron, een brandbare stof en zuurstof aanwezig is in de juiste hoeveelheid en verhouding, dan ontstaat er vuur. De vuurdriehoek bestaat uit deze drie onderdelen. De ontstekingsbron is bij een houtkachel een aanmaakblokje, de brandbare stof is hout en je kan zelf de zuurstof regelen. De ontstekingsbron bepaalt de kans op een haardvuur. Wanneer één van deze onderdelen uit de vuurdriehoek niet voorhanden is, kan de haard of kachel nooit aangaan.

Als zuurstof en een andere stof een verbinding met elkaar aangaan, noemen we dit oxideren. Dit proces kan erg langzaam verlopen, net als roesten. Er is sprake van een verbranding als het proces van oxideren snel verloopt bij erg hoge temperaturen. Bij de verbranding van waterstof tot water, komt er geen geur of rook vrij en daarnaast is het ook kleurloos. Je kan daarentegen wel een vlam en vuur zien. Ionisatie is een proces waardoor de vlam onder andere een kleur krijgt. De reacties tussen diverse verbindingen en zuurstof kleuren verschillend. Deze reactie zendt onschuldige straling, warmte en licht uit en dat zien wij als kleur.

Tijdens het branden van de houtkachel vinden er processen plaats waarbij warmte vrijkomt (exotherm) en processen waarbij er energie nodig is (endotherm). Er is namelijk energie nodig voor het drogen en het verwarmen van hout en pyrolyse.

Temperatuur

Het is ook belangrijk dat een houtkachel op de goede manier gebruikt wordt door de consument. Het is daarom van belang dat de temperatuur in de haard of kachel oploopt tot meer dan 400 graden Celsius. Het hout verbrandt op deze temperatuur optimaal. Een open haard is niet ideaal om zulke temperaturen te behalen, omdat delen van de open haard door de open voorkant de hoogte van deze temperatuur niet kunnen behalen. Een kachel die afgesloten is daarom zeer duurzaam als het gaat om het stoken van hout. De verbrandingskamer zit namelijk afgesloten van de omgeving.

Zuurstof

Zuurstof ontstaat door planten en bomen die koolstofdioxide met de huidmondjes opnemen in de bladeren. Bladeren vangen naast koolstofdioxide ook uv-licht op. Met deze onderdelen kan een plant of boom zuurstof maken, men noemt het ook wel ‘oxygene fotosynthese’.

Zuurstof is noodzakelijk om vuur te maken of te behouden. Het is daarom ook erg belangrijk dat er zuurstof in de haard of kachel aanwezig is. De zuurstof bereikt het vuur via de schoorsteen of pijp. Deze heeft ook de taak om trek te realiseren in de lucht. Vliegas wordt omhoog geleidt naar buiten door trek. De zuurstof die aanwezig is in de ruimte waar de haard of kachel zich bevindt, kan ook goed benut worden. Er kan onderdruk ontstaan als de druk in de buitenlucht hoger is dan de druk in de ruimte waar de haard of kachel zich bevindt. Dit kan ervoor zorgen dat de haard of kachel de rook niet de pijp induwt, maar dat het de ruimte binnenkomt waar de haard of kachel staat. Dit kan komen doordat een afzuigkap de zuurstof wegtrekt uit de kamer. Een manier om dit te testen en te verhelpen is door een raam te openen in de kamer, zo kan de binnen- en buitendruk weer hetzelfde worden. Onderdruk kan ook worden voorkomen door in de haard of kachel een extra toevoer te bevestigen die naar de kruipruimte of naar buiten leidt.


Foto: Sfeervol Stoken

Luchttoevoer en functie schoorsteen

De schoorsteen heeft allereerst als taak om verbrandingsgassen af te voeren naar buiten. Daarnaast levert de schoorsteen ook zuurstof aan het vuur dat zich in de verbrandingskamer bevindt. Aan de onderkant van de schoorsteen wordt een onderdruk, ook wel trek genoemd, opgebouwd met betrekking tot de omgevingslucht. Deze trek zorgt ervoor dat er omgevingslucht de kachel ingaat waar de schoorsteen op aangesloten is. Deze lucht functioneert als verbrandingslucht voor de levering van zuurstof de verbrandingskamer in. Onder invloed van de onderdruk en het stijgvermogen in de schoorsteen ten aanzien van de dampkring bij de schoorsteenmonding wordt er houtrook naar de dampkring afgevoerd.

De hoeveelheid aan onderdruk die in theorie opgebouwd wordt, is voornamelijk afhankelijk van het verschil in temperatuur van houtrook in de buitenlucht met die bij de monding en de lengte van de schoorsteen. Bij sommige schoorsteensystemen wordt de onderdruk niet aan de hand van natuurlijke trek opgebouwd en dan voeren ventilatoren de verbrandingslucht aan of zorgen rookgasventilatoren ervoor dat de houtrook wordt afgezogen.

Brandstof

Brandstof is het derde onderdeel in de vuurdriehoek. Het is een energiedrager die vooral warmte en licht genereert. De brandstof kan ontbranden bij een hoge temperatuur en genoeg zuurstof. Hout dat droog is en onbewerkt, is een goed brandstof voor een haard of kachel. Zo verloopt de verbranding optimaal en schoon. Nat of bewerkt hout kan namelijk de andere onderdelen uit vuurdriehoek (temperatuur en zuurstof) verstoren.

Voor meer informatie ben je altijd welkom bij één van de Premium Partners bij jou in de buurt!

  • Vond je dit artikel nuttig?
  • Ja   Nee

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op!

Wat vind jij van Kachels.nl? Wij zijn benieuwd naar jouw mening!